O nás

Patříme mezi společnosti globální poradenské skupiny BDO působící v České republice. Celosvětově tvoří BDO jednu z největších sítí auditorských a poradenských společností. Zaměstnává přes 80 tisíc odborníků ve více jak 160 zemích.

Na českém trhu působí BDO od roku 1991. Více jak 300 expertů poskytuje služby zejména v oblasti auditu, daní, účetnictví, manažerského a transakčního poradenství, oceňování a znaleckých služeb.

„Doprovázíme vlastníky firem na cestě ke zhodnocení výsledků jejich práce.“

Za dobu své existence pomohl náš M&A tým zaměřený na nákup a prodej podniků mnoha českým a slovenským vlastníkům finančně zhodnotit podíly ve firmách, které vybudovali. Spokojení klienti následně řešili otázku, kam získané finanční prostředky investovat.

Vznikla tak myšlenka společného investování s našimi klienty formou založení investičního fondu, který bude vyhledávat a realizovat příležitosti se zajímavým výnosem a rozumným rizikovým profilem.

Zakladatelé a správce fondu

BDO Investment byl založen v březnu 2017 a jeho zakladateli jsou BDO Advisory s.r.o. (67 %) a BDO Tax s.r.o. (33 %).

„BDO Advisory s.r.o., která se specializuje zejména na nákup, řízení a prodej společností, je odborným poradcem fondu.“

Odborný poradce vyhledává investiční příležitosti, navrhuje transakční strukturu a smluvní dokumentaci, zajišťuje akviziční financování i samotnou realizaci akvizice. Společně s managementem zainvestované společnosti nastavuje podnikatelskou strategii. Investici v průběhu jejího života pečlivě monitoruje a ve vhodný čas připraví a následně realizuje tzv. exit z investice prodejem vhodnému investorovi.

Klíčoví lidé fondu:

Petr Kymlička

Petr Kymlička je členem investičního výboru BDO Investment. Je partnerem a spolumajitelem společnosti BDO Advisory s.r.o. V oblasti strategického řízení podniků a fúzí a akvizic (M&A) působí 25 let. Před založením BDO Advisory s.r.o. pracoval ve vrcholovém vedení tuzemských poboček významných globálních poradenských společností. Zaměřuje se zejména na odvětví výrobních společností, zdravotnictví a finančních trhů.

Tomáš Brabenec

Tomáš Brabenec je členem investičního výboru BDO Investment. Je partnerem společnosti BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Je českým a slovenským soudním znalcem v oboru ekonomika a oceňování podniků a členem profesní asociace American Society of Appraisers. Problematice oceňování podniků se věnuje již 15 let. Přednáší a pravidelně publikuje v českých a zahraničních odborných časopisech na téma oceňování podniku, transferové ceny a znalecké právo.

Karel Kučera

Karel Kučera je členem investičního výboru BDO Investment. Zaměřuje na rozvoj podnikání a mezinárodní obchod, zejména mezi EU a Asií. V letech 2014-2018 vedl agenturu CzechInvest, která za jeho působení dojednala investice v objemu přes 7 miliard EUR. V BDO Advisory s.r.o. odpovídá za poradenství investorům vstupujícím na středoevropský trh.

Administrátorem a obhospodařovatelem fondu BDO Investment je AMISTA investiční společnost, a.s., která zajišťuje běžný chod fondu a dodržování pravidel kolektivního investování dle regulace České národní banky. AMISTA investiční společnost, a.s. patří k nejzkušenějším společnostem v oblasti správy a poskytování služeb fondům kvalifikovaných investorů.

Depozitářem fondu je Česká spořitelna, a.s. Depozitář eviduje cenné papíry v portfoliu fondu a vede jeho peněžní účty.

Auditorem BDO Investment je KPMG Audit Česká republika, a.s.

Čtěte dál:

Pro investory